Beginnen bij het begin

Voordat we gaan nadenken over mogelijke acties om de ‘eerste liefde’ te stimuleren wil ik werken aan iets anders: motivatie. Doorleefde motivatie is namelijk een van de belangrijkste elementen om tot wezenlijke en blijvende verandering te komen. Schrik niet, ik ga je niet vervelen met geestelijke ‘peptalk’. Ik wil simpelweg een aantal welbekende verhalen in het O.T. langslopen en nagaan hoe die van invloed zijn op het onderwerp van intieme omgang met God. Al doende zullen we ook een schets maken van de redenen waarom het zo moeilijk is om echt intiem met God te zijn. En ook dat is van groot praktisch belang, zodat we in onze latere acties daar volop rekening mee kunnen houden.

Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis

Het begin van het begin is meteen al veelzeggend:

God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken … God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.

Genesis 1:26, 27.

De NBG vertaalt als volgt:

‘Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis…’

In twee opeenvolgende verzen wordt maar liefst vier keer hetzelfde principe herhaald: wij zijn geschapen naar Gods beeld. Dit is waarschijnlijk niet nieuw voor je, maar sta er nog eens rustig bij stil. Het is namelijk letterlijk om erg stil van te worden… Wat een wonder! Zo groot en onvoorstelbaar, dat het erg lastig, zo niet onmogelijk, is om er mentaal grip op te krijgen. Hoe zouden wij, zelfs in de volmaakte staat van Adam en Eva, ooit naar Gods beeld kunnen zijn? Hij die zo oneindig groot, machtig, creatief, heilig en alwetend is?

Wat ook erg opvalt in deze verzen is dat God over zichzelf in het meervoud spreekt: ‘Laat Ons mensen maken’. Het Hebreeuws kent niet zoiets als het ‘koninklijk meervoud’. Dit is dus overduidelijk de eerste Bijbelse indicatie dat God uit meerdere personen bestaat, hoe onmogelijk het ook is om dat echt te begrijpen. Meerdere personen betekent communicatie. Meerdere personen die elkaar belangrijk vinden betekent de mogelijkheid tot liefde. En ook al worden er enkele stapjes overgeslagen in deze korte samenvatting in Genesis 1, als God de mens naar zijn beeld maakt, zorgt Hij meteen ook voor diezelfde meervoudigheid in zijn schepping: ‘man en vrouw schiep Hij hen’ (NBG). Man en vrouw die bij uitstek gemaakt zijn om elkaar liefde te geven en daarvan te genieten.

De rol die ons materiële bestaan speelt in het beleven van liefde

Ik ben ervan overtuigd dat God niet alleen vanwege de gewenste reproductie zorgde voor man en vrouw. Juist de manier waarop man en vrouw verschillend zijn, en elkaar aanvullen op zoveel terreinen, schept de grootst mogelijke kans op gelijkenis met het belangrijkste element van de drie- eenheid van God: onderlinge liefde in alle mogelijke rijkdom. Het bestaan met elkaar delen door communicatie, het delen van verantwoordelijkheden en het samen werken aan die verantwoordelijkheden. Uitwisseling van affectie in woord, aanraking, seksuele gemeenschap, maar ook in het simpel in stilte en rust genieten van elkaars aanwezigheid.

God zelf heeft geen lichaam. Hij staat ‘boven’ de materiële wereld die Hij schiep. Het blijft daarom raden waarom Hij juist voor een materiële schepping koos. We weten het niet, maar één ding staat vast: Hij vond het resultaat geweldig! Het was ‘zeer goed’. Volgens mij mogen we best speculeren dat God onder andere een materiële wereld wilde vanwege een verlangen om een letterlijk tastbare vorm te geven aan de liefde. En hoe prachtig komt dat tot uiting in de vele lichamelijke aspecten van een harmonieuze liefdesrelatie tussen man en vrouw. Maar ook in de fysieke aandacht en zorg die ouders hun kinderen geven met op latere leeftijd het juist omkeren van die fysieke zorg: kinderen die hun ouders verzorgen.

En, hoewel minder intens, datzelfde geldt natuurlijk ook voor de manier waarop goede vrienden samen genieten van de fysieke wereld waar ze beiden deel van uitmaken, inclusief een aanraking, arm om de schouder, samen lachen, samen huilen en noem maar op.

En om nog een voorbeeld te noemen: hoe intens kan ik genieten van het knuffelen van een kleinkind dat zelf op mijn schoot klimt. En van een kleinkind dat tijdens het wandelen spontaan een hand naar me uitsteekt…

Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!
Goed als olie op het hoofd
die neervalt op de baard,
de baard van Aäron,
en neervalt op de hals van zijn gewaad,
als de dauw van de Hermon
die neervalt op de bergen van Sion.
Daar geeft de HEER zijn zegen:
leven voor altijd.

Psalm 133

Onze lichamelijkheid speelt dus een belangrijke rol in het genieten, beleven, voelen van liefde. En dat is veel breder dan het werk van hormonen. Die lichamelijkheid zelf is niet naar Gods beeld, want God heeft geen lichaam. Maar de intensiteit van het beleven en genieten van liefde is wel degelijk naar Gods beeld. God heeft er alles aan gedan om ons als mens zoveel mogelijk de capaciteit te geven om te kunnen proeven van de diepte en rijkdom van de liefde die Hem kenmerkt. Onze lichamelijkheid draagt daar enorm toe bij.

Praktische vragen en suggesties

 1. Som eens een aantal concrete ‘liefdessituaties’ op waarvan je diep kunt genieten. En dan bedoel ik liefde in de breedste zin van het woord.

 2. Ga eens na hoeveel van de punten in je lijstje van liefdesgenietingen sterk bepaald worden door je lichamelijkheid.

 3. Neem eens rustig de tijd om God uitgebreid te bedanken voor alle punten op je lijst en verwonder je over het feit dat Hij jou, inclusief jouw genieten van de vele vormen van liefde, naar zijn beeld heeft geschapen.

4 reacties op “Beginnen bij het begin”

 1. Lucas Boersma

  Ik ben sinds een jaar opa en dat is prachtig. Dat kleine lichaampje met armpjes, beentjes en neusje en zoveel meer.
  De blik om in elkaars ogen te kijken, haar vast te houden, haar eten te geven en drinken, net wat jullie zeggen; de lusten voor ons als grootouders en de lasten voor de ouders. De kinderen in bruikleen gekregen.
  Opa worden is een gunst, opa zijn is een hele kunst. Hoe weerspiegel je daarin het beeld van God als (groot) ouder.
  De Heerlijkheid van God weerspiegelen zoals in 2.Cor.3:18 staat, heeft mij daarin wat geholpen en ondersteund en kom er later misschien nog op terug.

  1. Ik herken het helemaal Lucas! Trouwens wel een extra uitdaging als de ouders van je kleinkind(eren) niet gelovig zijn. De dingen die de kleinkinderen over God horen worden thuis besproken en tegengesproken (in alle vriendelijkheid en met zoveel mogelijk respect, maar toch…). Verdrietig voor opa en erg verwarrend voor de kleinkinderen stel ik me zo voor. Voorzichtig zaaien en vooral veel bidden denk ik dan maar.

  1. Ik ervaar onze kleinkinderen als een heel nieuwe levensfase. Tot dusver vooral de lusten en weinig lasten 😉
   De lasten zijn voor de ouders…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *