Voorwoord

Ik wilde al een tijd schrijven over de emotionele ontwikkeling van onze persoonlijke relatie met God. Ik heb uiteindelijk besloten om dat behoorlijk persoonlijk te maken en vooral ook vanuit de praktische kant te belichten. Hoewel het geloof veel breder is dan de persoonlijke beleving ervan, heb ik toch besloten om daarop te focussen. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat de mate waarin de persoonlijke omgang met God emotioneel (gevoelsmatig) bevredigend is, sterk bepalend is voor alle andere aspecten van het geloof. Dit geldt zowel op persoonlijk als op collectief-gemeentelijk vlak.

Dit boek gaat dus in belangrijke mate over het gevoelsmatig beleven van onze relatie met God, maar dat kan natuurlijk onmogelijk zonder na te denken over verdieping en versterking van de relatie met God in het algemeen. Je zult weinig citaten van andere auteurs tegenkomen omdat ik vooral schrijf vanuit de ervaringen van mijn persoonlijke ontdekkingstocht en wat ik zelf door de jaren heen hierover in de Bijbel ben tegengekomen.

Er zijn hele bibliotheken volgeschreven over dit onderwerp, vooral vanuit de mystieke geloofstraditie. Ik laat het graag aan jezelf over om op ontdekkingstocht te gaan in deze brede literaire schat en hoop je alvast wat op weg te helpen vanuit een zo praktisch mogelijke overdenking. Ik doe mijn best om zo veel mogelijk met toegankelijke hedendaagse en begrijpelijke taal hierover te schrijven.

Je zult merken dat ik de neiging heb om nogal informeel te schrijven, en gezien de vele positieve reacties die ik kreeg op mijn eerdere boek ‘Ontdek je erfdeel’, wil ik dat graag zo houden. Ik zal je dan ook tutoyeren tijdens het schrijven en hoop dat je je daar niet aan stoort.

Ik probeer de hoofdstukken kort te houden en telkens af te sluiten met praktische denk- en doe-opdrachtjes, suggesties en tips. Het is uiteraard helemaal aan jou hoeveel tijd je daaraan wilt besteden, maar één ding staat vast: het lezen van dit verhaal is zinloos zonder verlangen naar een stuk persoonlijke praktische verwerking. Ik hoop en bid dat je naast het lezen ruimschoots tijd en energie wilt besteden aan persoonlijke reflectie en verdieping van je eigen omgang met God. Het simpelweg doorlezen van dit boek zal vermoedelijk weinig zin hebben.

Het is ook prachtig om samen met andere gelovigen over dit belangrijke onderwerp na te denken. Ik hoop en verwacht dat mijn overpeinzingen en de praktische vragen en suggesties ook goed bruikbaar zullen zijn voor Bijbelkringen. Mocht je daar begeleiding bij zoeken dan sta ik daar altijd voor open.

Johan Stringer

Augustus 2021

Gebruikte afkortingen

NBV: Nieuwe Bijbelvertaling (eerste versie van 2004)
Vanwege de grote populariteit van de NBV gebruik ik deze vertaling in dit boek tenzij anders vermeld.

NBG: Nederlands Bijbel Genootschap

SV: Staten Vertaling

HSV: Herziene Staten Vertaling

6 reacties op “Voorwoord”

  1. Lucas Boersma

    Ik ben benieuwd hoe je dit gaat doen Johan, emoties en/of gevoelens in combinatie met gebed.
    Er is al het nodige geschreven over gebed, maar wij allen zijn nog maar beginners en leren over gebed in onze relatie met God en emoties is daarin altijd waardevol

  2. Hi Marco, formeel heb je gelijk. Maar doorgewinterde theologen schrijven vaak zulke saaie, lastig leesbare, boeken… Ik hoop dat dit boek goede toegankelijkheid combineert met diepgang.

    1. Wat mij al schrijvend en studerend erg trof was de constatering dat de Bijbel (de Geest dus) op veel plaatsen nadrukkelijk een gevoelsmatige respons verwacht. Gevoel is diep menselijk en is dus van alle tijden. Belangrijk onderdeel van de schepping van de mens zou ik zeggen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *