Onze missie:

Nederlandstalige christelijke boeken met diepgang

Vastvoedsel.nl voor Nederlandstalige christelijke boeken met diepgang

Vastvoedsel.nl publiceert zelf boeken, en ze wil boeken van andere uitgevers onder de aandacht brengen.

Ontdek onze publicaties en diensten

Hartsrelatie met God:
emotionele verdieping van je relatie met God

‘U bent uw eerste liefde kwijtgeraakt. Gedenk van welke hoogte u gevallen bent, bekeer u en doe weer uw eerste werken.’ Rode draad van dit boek is Jezus’ beoordeling van de gemeente in Efeze volgens Openbaring 2.
Ga met me mee op een zeer persoonlijke, inspirerende en vaak verrassende Bijbelse ontdekkingstocht om antwoorden te vinden op vragen als:

  • Hoe zou die eerste liefde eruit moeten zien?
  • Welke werken bedoelt Jezus hier?
  • En als ik nou nooit die eerste liefde gekend heb?

Aan het eind van elk hoofdstuk vind je praktische vragen en suggesties om je te helpen bij zelfreflectie en om praktische stappen te zetten in je zoektocht naar een emotioneel meer bevredigende relatie met God. Daardoor is dit boek ook ideaal voor groepsbesprekingen.
Evangelische slogans en platgetreden Bijbelse paden laat ik voor wat ze zijn, want die ken je al. Laat je uitdagen om de Bijbelse boodschap vers te overdenken vanuit de oorspronkelijke achtergrond en culturele context. Ontdek zodoende Gods boodschap over de kern van gebed, door persoonlijke voorbeelden van Jezus en mannen als Mozes en David. Neem tijd om stil te staan bij verrassende en zelden besproken beelden van Paulus voor onze relatie met God.
Dit praktische boek benadrukt telkens opnieuw dezelfde harde basisvoorwaarde voor vernieuwing en verdieping van je relatie met God: de bereidheid om regelmatig in alle rust en afzondering bij je Vader op bezoek te gaan. Het wil je helpen om te leren dat ook geconcentreerd en bevredigend te doen. ‘De eerste liefde’ gaat nooit om ‘moeten’ maar om genieten…

Ontdek je erfdeel!

Een verrassend en indringend boek over een weinig besproken bijbels onderwerp.
Een ontdekkingstocht naar de Bijbelse belofte van een erfdeel in het Oude- en Nieuwe Testament.
Dit boek geeft een zo concreet mogelijk beeld van een erfenis die elk voorstellingsvermogen te boven gaat.

Diensten

Diensten

Johan Stringer van vastvoedsel.nl biedt ook een aantal diensten aan.