Diensten aangeboden door vastvoedsel.nl

.nl

Johan Stringer helpt u graag als spreker of studieleider met de volgende activiteiten:

Kring/studiegroep Ontdek je erfdeel!

Groepsbespreking van het boek Ontdek je erfdeel!
Per bijeenkomst lezen en overdenken de deelnemers op voorhand de afgesproken hoofdstukken.
De deelnemers hebben het boek en het bijbehorende werkboekje nodig. Het werkboekje kan bij vastvoedsel.nl besteld worden, maar kan ook gratis digitaal ter beschikking worden gesteld.
7 of 11 bijeenkomsten.

Kring/studiegroep Intiem met God

Bespreking van het boek-in-wording Intiem met God.
Per bijeenkomst lezen en overdenken de deelnemers op voorhand de afgesproken hoofdstukken.
Dit type studiegroep wordt mogelijk zodra het boek vastere vormen heeft aangenomen. Informeer!
Aantal bijeenkomsten in overleg.

Preek of prekenserie over Ontdek je erfdeel! of Intiem met God

Cursus Diepgang in persoonlijke Bijbelstudie

Praktische training in de basis principes van de klassieke historisch-contextuele bijbeluitleg.
Cursusmateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld. De vormgeving van het cursusmateriaal is dringend aan een update toe, maar is desondanks nog goed bruikbaar.
De inhoud komt in grote lijnen overeen met de bekende cursus Verantwoord bijbelgebruik van John Boekhout, maar het cursusmateriaal is veel beter behapbaar.
Deze cursus vereist een voldoende denkniveau van de deelnemers.
Per bijeenkomst lezen de deelnemers op voorhand de afgesproken hoofdstukken en maken de praktijkoefeningen.
10 bijeenkomsten.

Kleinschalige studiegroep

Kosten

Ik reken 110,00 euro per bijeenkomst. U mag zelf bepalen of u daarnaast wel of geen reiskosten vergoedt, mits de enkele reisafstand onder de 100 km ligt.