Biografie Johan Stringer

Johan Stringer heeft na zijn ingenieursopleiding samen
met zijn vrouw acht jaar zendingswerk gedaan in Congo.
Na terugkomst behaalde hij een graad als Second
Bachelor of Arts in Bible/Theology.
Hij was daarna werkzaam als predikant (Oss), en in
het theologisch onderwijs (Evangelische Theologische Hogeschool,
destijds te Veenendaal). Momenteel is hij actief als
Software Engineer en is een regelmatig gastspreker en kringleider in
diverse evangelische gemeenten.

Auteur van veel cursussen voor o.a. de voormalige EKS (Evangelische Kader School in Veenendaal) en voor de Evangelische Gemeente Parousia Oss, bijvoorbeeld Diepgang in persoonlijke bijbelstudie.
Voor vastvoedsel.nl schreef hij Ontdek je erfdeel! en Intiem met God.