Biografie Johan Stringer

Johan Stringer heeft na zijn ingenieursopleiding samen met zijn vrouw acht jaar zendingswerk gedaan in Congo. Na terugkomst behaalde hij een graad als Second Bachelor of Arts in Bible/Theology. Hij was daarna werkzaam als predikant, in het theologisch onderwijs en als zelfstandig software ontwikkelaar. Momenteel geniet hij half van zijn pensioen maar is daarnaast o.a. actief als auteur, pastoraal werker en gastspreker in diverse evangelische gemeenten.

Auteur van veel cursussen voor o.a. de voormalige EKS (Evangelische Kader School in Veenendaal) en voor de Evangelische Gemeente Parousia Oss, bijvoorbeeld Diepgang in persoonlijke bijbelstudie.
Voor vastvoedsel.nl schreef hij Ontdek je erfdeel! en Hartsrelatie met God: emotionele verdieping van je relatie met God